Polityka prywatności

Informujemy Państwa, że z dniem 25 maja 2018 roku, zaczęło obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ( dalej : ” RODO” ) , które zastępuje dotychczasowe przepisy prawne w przedmiocie ochrony danych, w szczególności Ustawę o ochronie danych osobowych i inne akty prawne.
Mając powyższe na uwadze, Noort Cargo Care Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi bezpieczeństwa danych osobowych, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z RODO wprowadziła Politykę Bezpieczeństwa Informacji, a także Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

Jednocześnie informuję, że pozyskujemy Państwa dane, tj. m. in.:
– nazwisko i imię ,
– firma,
– adres siedziby firmy,
– adres do korespondencji,
– adres email,
– numer ewidencji NIP i REGON,
– numer PESEL,
– numer dowodu osobistego.

Powyższe dane są nam niezbędne do:
– zawarcia i wykonania umowy,
– realizacji obowiązków prawnych, np. w celu wystawienia i przechowywania faktur,
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Noort Cargo Care z siedzibą w Gdańsku.

Dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, chyba że przepisy nakazują nam wcześniejsze usunięcie danych.

Komu dostarczamy dane :
– kontrahentom współpracującym z Noort CC Sp. zo.o. z siedzibą w Gdańsku,
– biurom rachunkowo – księgowym,
– firmom spedycyjnym,
– firmom transportowym,
– firmom przewozowym,
– systemom bankowym,
– systemom pocztowym.